Pakistan: kinderen voor kinderen.

Vrijdag kregen onze leerlingen een interessante, boeiende en leerrijke presentatie over Pakistan. Ook de lage levensstandaard en de kinderarbeid werden besproken.

Onze kinderen kunnen hun steentje bijdragen voor hun leeftijdsgenoten in Pakistan. Dit kunnen ze doen door wondpleisters te (ver)kopen.

Kinderen voor kinderen!

Advertenties